Ubytování | Hotely


Hotely > Jihomoravský kraj > Mikulov > Hotel Mlýn

Hotel Mlýn - Velehrad

http://www.mlynvelehrad.cz

E-mail:
hotel@mlynvelehrad.cz
Hotel Mlýn
Telefon:
572 571 460 - 3
Fax:
572 571 464
Adresa:
Na hrádku 4
Velehrad
687 06

Kategorie: hotel ****

Oblast: Slovácko

Hotel Mlýn (jehož název úzce souvisí s budovou, ve které se nachází) najdete v obci Velehrad, 7 km severozápadně od Uherského Hradiště.

Dnešní obec Velehrad se rozkládá kolem bývalého cisterciáckého kláštera, v údolí potoka Salašky. Klášter byl založen na počátku 13. století z podnětu olomouckého biskupa Roberta, moravského markrabího Vladislava Jindřicha a za přispění českého krále Přemysla Otakara I.


Historie vzniku samotného kláštera spadá do sklonku roku 1205, kdy do míst dnešního Velehradu dorazila 12-ti členná skupina mnichů z plaského kláštera u Plzně. Za klášterní provizorium byl použit tehdy opuštěný klášter sv. Jana, jehož vybudování spadá až do počátku 9. století. Na návrší nad křižovatkou silnic na Velehrad a Modrou, dnes stojí na původním místě replika tohoto kostela.

Na počátku 13. století ke kostelíku patřil ještě mlýn s dvorcem a polnostmi, který se nacházel na Salašce pod "Vaňkovým zahradnictvím". Po vybudování definitivních kamenných budov kláštera vznikaly okolo kláštera nezbytné hospodářské budovy, ke kterým patřil samozřejmě i mlýn. Mlýn, vzhledem ke své poloze, dostal časem přízvisko "Horní mlýn". V písemných pramenech se ale s tímto Horním mlýnem setkáváme až v roce 1477, kdy byl v důsledku česko-uherských válek zničen.

Po třicetileté válce, vzhledem k malé rentabilitě, začal klášter hospodářské budovy pronajímat. V roce 1723, při požáru kláštera vyhořel i Horní mlýn. Bezpochyby byl ale obnoven.

Ještě před zrušením kláštera císařem Josefem II. v roce 1784, byl o dva roky dříve Horní mlýn prodán. Nesdílel proto osudy zbylého klášterního panství. Mlýn zůstal v soukromích rukou až do 50. let 20.


století. Do té doby mlýn pořád sloužil k původnímu účelu. V 90. letech min. století přestavěli současní majitelé budovu původního mlýna na luxusní hotel a až na malé výjimky je dnešní podoba výsledkem právě jejich práce.

Hotel MlýnSekce

  Tue Dec 10, 2019 23:04:38