Ubytování | Hotely


Hotely > Jihočeský kraj > Strakonice > Hotel Švanda dudák

Hotel Švanda dudák - Strakonice

http://www.svandadudak.cz

E-mail:
hotel@svandadudak.cz
Hotel Švanda dudák
Telefon:
+420 383 324 173
 
Adresa:
A. Šťastného 171
Strakonice
38601

Kategorie: hotel ***

Oblast: Strakonice

Hotel byl vybudován v závěru 19. století. Postupně měnil majitele i jména. Hotel Na závisti přešel do vlastnictví pana Svobody jako "Česko-Budějovické restaurace u nádraží". Dne 1. 12. 1926 objekt koupil volyňský restauratér pan Marcelín Žáček s chotí Františkou za 200.000 Kčs, což byly v té době nemalé peníze. Jméno hotelu "U Žáčků" se zcela vžilo a stalo se pojmem, který zůstává v paměti řady "Strakoňáků" dodnes, Hotel byl postupně modernizován a patřil k vyhlášeným podnikům ve Strakonicích.

Zestátněním k 1. 12. 1958 přišel pan Žáček o svou nemovitost a v důsledku toho krátce poté i o svůj život. V šedesátých letech uskutečnil RaJ mimořádně necitlivou přestavbu. Jméno "Hotel Švanda dudák", které nese hotel dodnes, bylo díky několika poctivým pracovníkům vesměs spojeno s kvalitními službami. Objekt však musel vydělávat na stavbu dalších monumentů a sám chátral.

Jako takový byl v červnu roku 1991 navrácen vnučce pana Žáčka Heleně Dortové, rozené Pavlíkové, která jej následující den dlouhodobě pronajala...

Od 1. 1. 2000 jej majitelka plně převzala do své péče a provozuje jej. Naším cílem je za pomoci seriózních zaměstnanců navrátit hotelu ztracenou prestiž a vybudovat klasickou rodinnou firmu.

Hotel Švanda dudákSekce

  Thu Nov 14, 2019 10:51:46